Polityka Prywatności

  1. Każdy Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenie danych Gościa w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997r., poz.883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
  2. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
  3. Ze względu na bezpieczeństwo, przestrzenie ogólnodostępne na zewnątrz i wewnątrz hotelu, takie jak korytarze, hall główny, restauracja, parking objęte są całodobowym monitoringiem. Nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres do 1 miesiąca.
  4. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych jest Turystyka Sp. z o.o. siedzibą przy ul. Urzędniczej 13, 25-729 Kielce, NIP 959-198-14-53, REGON 366083270. Dane osobowe są przetwarzane w celu rezerwacji noclegu oraz świadczenia usług hotelarskich, a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych. Dane osobowe zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez hotel. Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców: - firmom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla gościa transportu lub przesyłki kurierskiej; - firmom świadczącym usługi wsparcia IT dla hotelu; - firmom świadczącym usługi obsługi księgowej; - firmom świadczącym obsługę prawną; - firmom świadczącym usługi marketingowe dla hotelu.
  5. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie hotelu lub za pomocą skrzynki mailowej: krzysztof.stepnik@hotelkielce.pl